Nuotolinis ugdymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, nuo gruodžio 9 d. visiems moksleiviams pamokos vyks nuotoliniu būdu.
Būkime sveiki, saugokime savo ir aplinkinių sveikatą.

 

Ugdymo proceso organizavimas karantino laikotarpiu

 

Individualios pamokos (instrumento, balso lavinimo pamokos) gali būti dirbamos kontakte arba nuotoliniu būdu pagal tėvų ir mokytojų susitarimą.

Grupinės pamokos (choro, solfedžio, muzikos teorijos ir istorijos pamokos) vyks tik nuotoliniu būdu.

Kontaktinių pamokų metu privaloma laikytis visų saugumo reikalavimų, rankų higienos, čiaudėjimo, kosėjimo etiketo.

Pamokų metu mokytojai ir mokiniai privalo dėvėti apsaugines veido kaukes.

Pajutus menkiausius peršalimo požymius pamokos bus vedamos nuotoliniu būdu.