Nuotolinis ugdymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, nuo gruodžio 9 d. visiems moksleiviams pamokos vyks nuotoliniu būdu.
Būkime sveiki, saugokime savo ir aplinkinių sveikatą.