Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ šiandien

Šiandien Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ tvirtai įleidusi šaknis į Lietuvos kultūros gyvenimą. „Liepaitės“ koncertuoja iškiliausiose koncertų salėse, mergaičių balsai paklūsta žymiausių Lietuvos dirigentų J. Domarko, G. Rinkevičiaus, R. Šerveniko, M. Pitrėno, M. Staškaus, M. Barkausko mostui. Chorų repertuare – nuo lietuviškos liaudies dainos iki stambios formos kūrinių su orkestrais. Koncertinių kelionių maršrutai plačiai pasklidę po Europą.

Šiuo metu mokykloje dirba 35 aukštos kvalifikacijos mokytojų ir koncertmeisterių: 8 mokytojai ekspertai, 2 koncertmeisteriai ekspertai, 10 mokytojų metodininkų, 3 koncertmeisteriai metodininkai, 6 vyr. mokytojų, 1 vyr. koncertmeisteris.

„Liepaitėse“ kasmet mokosi apie 400 moksleivių. Mokykloje vykdomos ankstyvojo (5-6 metų), pradinio (1-4 kl.), pagrindinio (5-8 kl.), ilgalaikio kryptingo (9-11kl.) ir tęstinio (9-12 kl.) muzikinio ugdymo programos. Yra ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė. Darbą organizuoja sudarytos mokytojų metodinės grupės: choro (pirmininkė J. Vaitkevičienė), instrumento (pirmininkė J. Staškienė), fortepijono ir koncertmeisterių (pirmininkė S. Dūdėnienė), balso lavinimo (pirmininkė G. Skerytė).

Choras visoms moksleivėms yra pagrindinis dalykas. Per mokslo metus chorai surengia arba dalyvauja apie 70 – 90 koncertų. Keturiems mokyklos chorams 2011 m. suteiktos meninio kolektyvo kategorijos: trečios klasės chorui – trečia, jaunučių chorui – antra, jaunių ir merginų chorams – pirma. Moksleivės pagal amžių suskirstytos į šešis mokyklos chorus: 1, 2, 3 klasių (vadovės mokytoja ekspertė N. Timofejeva, mokytoja metodininkė  D. Mickevičiūtė ir mokytoja J. Kuliūnienė), Jaunučių (vadovė mokytoja metodininkė E. Jaraminienė), Jaunių (vadovė mokytoja metodininkė J.Dirgėlaitė Kutavičienė) ir Merginų (vadovė mokytoja ekspertė J. Vaitkevičienė). 2017 m. mokykloje susibūrė Merginų ansamblis (vadovė J. Kuliūnienė).Per aštuonerius mokymosi metus moksleivės gauna pagrindinį muzikinį ugdymą, o sėkmingai jį baigusios, pereina į meninį kolektyvą – reprezentacinį Merginų chorą ar merginų ansamblį. Pačios gabiausios moksleivės nuo 9 klasės pagal tęstinio muzikinio ugdymo programą gali rinktis solinio ar chorinio dainavimo specialybę bei pasirengti stoti į aukštąsias mokyklas kur reikalingas muzikinis išsilavinimas.

Moksleivės gali groti pasirinktu instrumentu: fortepijonu, fleita, smuiku ar gitara. Nuo trečios klasės gabioms mokinėms sudaryta galimybė mokytis pagal pagilinto instrumento programą. Diferencijuotas instrumento dalyko mokymas leidžia gabiausioms mokinėms, šalia aktyvios chorų veiklos, puikiai įvaldyti instrumentą, dalyvauti miesto, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose ir pasiekti puikių rezultatų bei laimėjimų. Labai populiarus mokykloje yra ansamblinis muzikavimas, susikūrę instrumentiniai ansambliai: išilginių fleitų (vadovė mokytoja metodininkė J. Staškienė), skersinių fleitų (vadovė mokytoja metodininkė L. Liaudanskaitė), smuikų ansamblis (vadovės vyr. mokytoja E. Vadoklienė ir mokytoja B. Bagdonienė), įvairūs instrumentiniai ansambliai.

Balsas chorinio dainavimo mokykloje – pagrindinis „instrumentas“, todėl ugdymo procese svarbią vietą užima balso lavinimo dalykas. Dainavimo paslapčių moksleives moko mokytoja ekspertė G. Skerytė, mokytojos metodininkės I. Miškinienė, bei V. Taurinskaitė-Rukšienė. Moksleivės suburiamos į įvairius ansamblius, ruošiami soliniai pasirodymai.

2024 metais minėsime 60-imt metų nuo mergaičių choro “Liepaitės“ įkūrimo. Šį daugiau kaip pusšimtį amžiaus galima suskirstyti į du periodus. Pirmasis, 1964-1992 m., Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų mergaičių choro studija (įkūrėjai choro dirigentai L. Palinauskaitė ir prof. P. Vailionis) , neabejotinai turėjusi svarbų vaidmenį Lietuvos vaikų chorinės kultūros kontekste, ir antrasis – nuo 1993 m., kuomet buvo įkurta Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ ir kolektyvas įgavo antrą kvėpavimą. Neužilgo, 2023 metais mokykla pasitiks mokyklos įkūrimo 30-metį.