Bendradarbiavimas

Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su:

 • Liepų klubu;
 • Lietuvos muzikos ir teatro akademija;
 • Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla
 • Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija;
 • Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija;
 • Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija
 • Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija;
 • Vilniaus lopšeliu – darželiu „Beržynėlis“;
 • Vilniaus lopšeliu – darželiu „Drevinukas“;
 • Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąja biblioteka
 • Vilniaus rotuše
 • Vilniaus vaikų ir jaunimo pensionu.

Kiti partneriai yra:  

 • Lietuvos krašto apsaugos bičiulių klubas;
 • Vilniaus miesto švietimo įstaigos;
 • Vilniaus miesto ikimokyklinės įstaigos;
 • Vilniaus Mokytojų namai;
 • Muzikų rėmimo fondas;
 • Koncertinės įstaigos.

Tarptautiniai partneriai: 

 • Sankt Peterburgo vaikų choro studija „Rondo“;
 • Ilgamečiai „Liepaičių“ globėjai Ute ir Johann-Friedrich Ritter;
 • Sankt Peterburgo 33-osios muzikos mokyklos choras „Altus”;
 • Kijevo vaikų ir jaunimo rūmų mergaičių choras „Vognyk”;
 • Pečo „Pécs Béla Bartók” merginų choras.