Vizija, misija ir vertybės

Mūsų vizija

Moderni chorinio dainavimo mokykla, teikianti visapusišką muzikinį ugdymą, grįstą šiuolaikinio ugdymo principais, tautinės ir pasaulinės kultūros paveldu, ilgametėmis „Liepaičių“ choro tradicijomis, visų mokyklos bendruomenės narių sąveika, atvira kaitai ir tobulėjimui.

Mūsų misija

  • Ugdyti savarankišką, kūrybingą, pilietišką asmenybę, gebančią sąmoningai ir aktyviai mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.
  • Profesionaliai teikti mokiniams visapusišką, kokybišką muzikinį ugdymą.
  • Plėtoti mokinių muzikinę saviraišką, atskleidžiančią jų individualybę. Skleisti mokinių meninius pasiekimus šalyje ir užsienyje, integruojant koncertinę veiklą į šiuolaikinės lietuvių muzikinės kultūros kontekstą.

Mūsų vertybės

Vaiko asmenybė, tradicijų tęstinumas, pagarba ir tolerancija, saviugda ir profesinis tobulėjimas, bendruomeniškumas, asmeninė atsakomybė.