Darbo taryba

Pirmininkė – Gintarė Skerytė

Nariai – Sigita Dūdėnienė

Lilija Taločkienė