Mokykla šiandien

 

Šiandien Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ tvirtai įleidusi šaknis į Lietuvos kultūros gyvenimą. „Liepaitės“ koncertuoja iškiliausiose koncertų salėse, mergaičių balsai paklūsta žymiausių Lietuvos dirigentų J. Domarko, G. Rinkevičiaus, R. Šerveniko, M. Pitrėno, M. Staškaus, M. Barkausko mostui. Chorų repertuare – nuo lietuviškos liaudies dainos iki stambios formos kūrinių su orkestrais. Koncertinių kelionių maršrutai plačiai pasklidę po Europą.

Šiuo metu mokykloje dirba 42 aukštos kvalifikacijos mokytojų ir koncertmeisterių: 7 mokytojai ekspertai, 2 koncertmeisteriai ekspertai, 11 mokytojų metodininkų, 3 koncertmeisteriai metodininkai, 6 vyr. mokytojų, 1 vyr. koncertmeisteris.

„Liepaitėse“kasmet mokosi apie 400 moksleivių. Mokykloje vykdomos programos: NVŠ, Ankstyvojo muzikinio ugdymo (AMU) programa (5-6 metų);  Pradinio muzikinio formalų švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programa (1-4 kl.); Pagrindinio muzikinio formalų švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programa (5-8 kl.); NVŠ, Ilgalaikio kryptingo muzikinio ugdymo programa (9-11kl.) ir Tęstinio muzikinio ugdymo (9-12 kl.). 

Choras visoms moksleivėms yra pagrindinis dalykas. Per mokslo metus chorai surengia/dalyvauja apie 60 – 80 koncertų. Keturiems mokyklos chorams 2011 m. suteiktos meninio kolektyvo kategorijos: trečios klasės chorui – trečia, jaunučių chorui – antra, jaunių ir merginų chorams – pirma. Moksleivės pagal amžių suskirstytos į šešis mokyklos chorus: 1, 2, 3 klasių (vadovės mokytoja metodininkė  D. Mickevičiūtė,  mokytoja K. Ramonė, mokytoja ekspertė N. Timofejeva), Jaunučių (vadovė mokytoja metodininkė E. Jaraminienė), Jaunių (vadovė mokytoja metodininkė J.Dirgėlaitė Kutavičienė) ir Merginų (vadovė mokytoja ekspertė J. Vaitkevičienė). 2017 m. mokykloje susibūrė Merginų ansamblis (vadovas J. Šakalys). Per aštuonerius mokymosi metus moksleivės įgija pagrindinį muzikinį ugdymą, o sėkmingai jį baigusios, pereina į meninį kolektyvą – reprezentacinį Merginų chorą ar merginų ansamblį. Pačios gabiausios moksleivės, norinčios pasirengti stoti į aukštąsias mokyklas kur reikalingas muzikinis išsilavinimas, nuo 9 klasės mokosi pagal tęstinio muzikinio ugdymo programą –  gali rinktis solinio ar chorinio dainavimo kryptį.

Moksleivės nuo pirmos klasės groja pasirinktu instrumentu: fortepijonu, fleita, smuiku ar gitara. Nuo trečios klasės gabios, motyvuotos mokinės, metodinei tarybai pritarus, gali rinktis mokytis pagilinto instrumento dalyką. Diferencijuotas instrumento dalyko mokymas leidžia gabiausioms mokinėms, šalia aktyvios chorų veiklos, puikiai įvaldyti instrumentą, dalyvauti miesto, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose ir pasiekti puikių rezultatų bei laimėjimų. Labai populiarus mokykloje ansamblinis muzikavimas. Yra susikūrę instrumentiniai ansambliai: išilginių fleitų (mokytoja metodininkė J. Staškienė), skersinių fleitų (mokytoja metodininkė L. Liaudanskaitė), smuikų ansamblis (vyr. Mokytojos E. Vadoklienė ir B. Dučmanaitė-Bitaitienė), nuo 2 klasės mokiniai gali rinktis muzikuoti įvairiuose instrumentiniuose ansambliuose.

Balsas chorinio dainavimo mokykloje – pagrindinis „instrumentas“, todėl ugdymo procese svarbią vietą užima balso lavinimo dalykas. Dainavimo paslapčių moksleives moko patyrusios mokytojos: mokytoja ekspertė G. Skerytė, mokytojos metodininkės I. Miškinienė, V. Taurinskaitė-Rukšienė ir D. Miniotaitė Tarabildienė. Moksleivės suburiamos į įvairius ansamblius, ruošiami soliniai pasirodymai.

2024 metais minėsime 60-imt metų nuo choro studijos “Liepaitės“ įkūrimo. Šį daugiau kaip pusšimtį amžiaus galima suskirstyti į du periodus. Pirmasis, 1964-1992 m., Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų mergaičių choro studija (įkūrėjai choro dirigentai L. Palinauskaitė ir prof. P. Vailionis), neabejotinai suvaidino svarbų vaidmenį Lietuvos vaikų chorinės kultūros kontekste. Dalis iš šių dainininkių aktyviai sėkmingai dainuoja ir šiandien moterų chore ”Liepos” (vadovė A. Steponavičiūtė Zupkauskienė). Ir antrasis periodas – nuo 1993 m., kuomet Vilniaus miesto tarybos sprendimu buvo įkurta Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ ir kolektyvas įgavo antrąjį kvėpavimą.

2023 metais kolektyvas pasitinka mokyklos įkūrimo 30-metį. Šiandien mokykloje nauja mokinių karta, pasipildęs ir atjaunėjęs mokytojų kolektyvas. Kūrybingi mokytojai ir toliau laukia naujų, mėgstančių dainuoti ir muzikuoti mokinių, pasitelkdami mokyklos bendruomenės kūrybinį potencialą, kuria jaukią ir saugią ugdymosi aplinką, teikia mokiniams muzikos pažinimo ir muzikavimo džiaugsmą.