Mokykla šiandien

 

Šiandien Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ tvirtai įleidusi šaknis į Lietuvos kultūros gyvenimą. „Liepaitės“ koncertuoja iškiliausiose koncertų salėse, mergaičių balsai paklūsta žymiausių Lietuvos dirigentų J. Domarko, G. Rinkevičiaus, R. Šerveniko, M. Pitrėno, M. Staškaus, M. Barkausko mostui. Chorų repertuare – nuo lietuviškos liaudies dainos iki stambios formos kūrinių su orkestrais. Koncertinių kelionių maršrutai plačiai pasklidę po Europą.

Šiuo metu mokykloje dirba 42 aukštos kvalifikacijos mokytojų ir koncertmeisterių: 7 mokytojai ekspertai,                           1 koncertmeisteriai ekspertai, 11 mokytojų metodininkų, 3 koncertmeisteriai metodininkai, 6 vyr. mokytojų,                       1 vyr. koncertmeisteris.

„Liepaitėse“kasmet mokosi apie 400 moksleivių. Mokykloje vykdomos programos: NVŠ, Ankstyvojo muzikinio ugdymo (AMU) programa (5-6 metų);  Pradinio muzikinio formalų švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programa (1-4 kl.); Pagrindinio muzikinio formalų švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programa (5-8 kl.); NVŠ, Tęstinio muzikinio ugdymo (9-12 kl.). 

Choras visoms moksleivėms yra pagrindinis dalykas. Per mokslo metus chorai surengia/dalyvauja apie 60 – 80 koncertų. Moksleivės pagal amžių suskirstytos į šešis mokyklos chorus: 1, 2, 3 klasių (vadovės mokytoja Evita Rudžionytė, mokytoja metodininkė  Diana Mickevičiūtė,  mokytoja Karolina Ramonė), Jaunučių (vadovė mokytoja metodininkė Edita Jaraminienė), Jaunių (vadovė mokytoja Justina Leinartaitė) ir Merginų (vadovė mokytoja ekspertė Jolita Vaitkevičienė). 2017 m. mokykloje susibūrė Merginų ansamblis (vadovas Jaunius Šakalys). Per aštuonerius mokymosi metus moksleivės įgija pagrindinį muzikinį ugdymą, o sėkmingai jį baigusios, pereina į meninį kolektyvą – reprezentacinį Merginų chorą ar merginų ansamblį. Pačios gabiausios moksleivės, gali pasirengti stoti į aukštąsias mokyklas kur reikalingas muzikinis išsilavinimas, nuo 9 klasės gali rinktis solinio ar chorinio dainavimo kryptį.

Moksleivės nuo pirmos klasės groja pasirinktu instrumentu: fortepijonu, fleita, smuiku ar gitara. Nuo trečios klasės gabios, motyvuotos mokinės, metodinei tarybai pritarus, gali rinktis mokytis pagilinto instrumento dalyką. Diferencijuotas instrumento dalyko mokymas leidžia gabiausioms mokinėms, šalia aktyvios chorų veiklos, puikiai įvaldyti instrumentą, dalyvauti miesto, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose ir pasiekti puikių rezultatų bei laimėjimų. Labai populiarus mokykloje ansamblinis muzikavimas. Muzikuoja ansambliai: išilginių fleitų (mokytoja metodininkė Jūratė Staškienė), skersinių fleitų (mokytoja metodininkė Ligita Liaudanskaitė), smuikininkų (vyr. mokytojos Elvyra Vadoklienė ir Birutė Dučmanaitė-Bitaitienė, gitarų (vyr.mokytojas Ruebens Chris Etienne).

Balsas chorinio dainavimo mokykloje – pagrindinis „instrumentas“, todėl ugdymo procese svarbią vietą užima balso lavinimo dalykas. Dainavimo paslapčių moksleives moko patyrusios mokytojos: mokytoja ekspertė Gintarė Skerytė, mokytojos metodininkės Ieva MiškinienėVida Taurinskaitė-Rukšienė ir Dalia Miniotaitė Tarabildienė. Moksleivės suburiamos į įvairius ansamblius, ruošiami soliniai pasirodymai.

2023 metais kolektyvas turiningai pasitinko mokyklos įkūrimo 30-metį. O šiais, 2024 metais, minime 60-imt metų nuo choro studijos “Liepaitės“ įkūrimo. Šį daugiau kaip pusšimtį amžiaus galima suskirstyti į du periodus. Pirmasis, 1964-1992 m., Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų mergaičių choro studija (įkūrėjai choro dirigentai Liucija Palinauskaitė ir prof. Petras Vailionis), neabejotinai suvaidino svarbų vaidmenį Lietuvos vaikų chorinės kultūros kontekste. Dalis iš šių dainininkių aktyviai sėkmingai dainuoja ir šiandien moterų chore ”Liepos” (vadovė Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė). Ir antrasis periodas – nuo 1993 m., kuomet Vilniaus miesto tarybos sprendimu buvo įkurta Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ ir kolektyvas įgavo antrąjį kvėpavimą.

Šiandien mokykloje nauja mokinių karta, pasipildęs ir atjaunėjęs mokytojų kolektyvas. Kūrybingi mokytojai ir toliau sau kelia aukštus reikalavimus, puoselėdami akademinį dainavimą, palaikydami aukštą vaikų chorinę kultūrą, bei kasmet laukia naujų, mėgstančių dainuoti ir muzikuoti mokinių, pasitelkdami mokyklos bendruomenės kūrybinį potencialą, kuria jaukią ir saugią ugdymosi aplinką, teikia mokiniams muzikos pažinimo ir muzikavimo džiaugsmą.