Parama

Nuoširdžiai dėkojame mūsų bendruomenės nariams – tėvams, mokytojams, darbuotojams, bei visiems žmonėms, už paramą mūsų mokyklai, kurią gavome praėjusiais metais.

Kad galėtume visi kartu gražinti mokyklos aplinką, gerinti mokymosi sąlygas, maloniai kviečiame ir šiais metais, iki gegužės 2 d., skirti iki 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Vilniaus chorinio dainavimo mokyklai „Liepaitės“.

                                                         mokyklos bendruomenės vardu

                                                         direktorė

                                                         Edita Jaraminienė

 

Prašome iki gegužės 2 d. formoje FR0512 v.04 užpildyti asmens kodą, vardą, pavardę, adresą, telefoną, pasirašyti bei E4 laukelyje įrašyti iki 2,00%.

Pavyzdys su rekvizitais čia

Formoje nurodyti:

Mokestinis laikotarpis: 2019

Gavėjo tipas: 2

Gavėjo identifikacinis kodas: 191662947


Informaciją apie iki 2-jų procentų paramos pervedimą galite rasti internetiniame puslapyje:

http://www.vmi.lt

BD14533   Prašymo formą FR0512 v. 04   galima rasti čia.

BD14533   Formą FR0512 v. 04 galima užpildyti internetu
https://deklaravimas.vmi.lt

Formos FR0512 v. 04 pildymo internetu instrukcija čia

Vaizdinė instrukcija apie pildymą.

BD14533   Galite užpildę patys nunešti į bet kurią apskrities mokesčių inspekciją ir įmesti į tam tikslui skirtą dėžę.