Parama

Mieli Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ draugai!

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems  „Liepaičių“ chorinio dainavimo mokyklą bei skyrusiems dalį gyventojų pajamų mokesčio 2020 metais. Jūsų pagalba padeda nuolat gerinti mokyklos moksleivėms ugdymo sąlygas, sėkmingai gražinti mokyklą ir planuoti ateityje jos kolektyvų koncertinę veiklą.

                                                                                                Mokyklos bendruomenės vardu direktorė Edita Jaraminienė

Šiais 2021-aisiais metais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą Jūs galite savo 2020 metų pajamų mokesčio dalį (iki 1,2%) pervesti mūsų mokyklai.

Norinčius paremti mokyklą kviečiame užpildyti nustatytos FR0512 formos prašymą ir iki gegužės 3 d. pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui, kurio veiklos teritorijoje turite nuolatinę gyvenamąją vietą. Prašymo blankus (pildymui ranka) išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniai skyriai. VMI interneto tinklapyje http://www.vmi.lt/ skelbiama prašymo forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.

Prašymą pateikti galite tokiais būdais:

  • tiesiogiai įteikti mokesčių administratoriui;
  • išsiųsti paštu į savo miesto VMI;
  • elektroniniu būdu centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka;

Pateikiame informaciją, kuri reikalinga pildant prašymą:

Mokestinis laikotarpis 2020
Paramos gavėjo identifikacinis kodas 191662947

Prašymo E5 laukelį pildykite, jeigu pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju reikia įrašyti paskutinį mokestinį laikotarpį, kurio pajamų mokesčio dalį ketinate pervesti.  E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai (pvz. jeigu norite paskirti 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2020 m. mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje įrašykite 2023 m.).

Prašymo formą FR0512 v. 04   galima rasti čia.

 

BD14533   Formą FR0512 v. 04 galima užpildyti internetu
https://deklaravimas.vmi.lt

 

Formos FR0512 v. 04 pildymo internetu instrukcija čia

Vaizdinė instrukcija apie pildymą.

BD14533   Galite užpildę patys nunešti į bet kurią apskrities mokesčių inspekciją ir įmesti į tam tikslui skirtą dėžę.