Mokestis

Mokėjimas už ugdymą vykdomas pagal BĮ „Skaitlis“ iki mėnesio 10 dienos suformuojamus kvitus su mokėjimo rekvizitais.

Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.

Neformalaus ugdymo kvitų užsisakymas į el. paštą tėvams (globėjams) SPAUSTI ČIA

E.sąskaitos už ugdymo paslaugas užsakymas banke Swedbank SPAUSTI ČIA

E.sąskaitos už ugdymo paslaugas užsakymas banke Luminor SPAUSTI ČIA

Vilniaus chorinio dainavimo mokykloje „Liepaitės“ teikiamų paslaugų įkainiai, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-82 dėl tarybos 2022-10-05 sprendimo Nr. 1-1595 „Dėl mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo SPAUSTI ČIA

  Eil.

Nr.

Ugdymo programos pavadinimas

 

Trukmė/

kiekis/

matas

Paslaugos kaina (Eur) Pastabos
1. Mokestis už Mokyklos mokinių ugdymą
1.1 FŠPU pradinio ir pagrindinio ugdymo programa (18 kl.) Mėnuo  

30,00

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Socialinę paramą gaunantys mokiniai.

 

 

Mėnuo 12,00 Lengvatinis mokestis taikomas pateikus prašymą ir pažymą iš Socialinės paramos centro.
1.1.2. Kai mokykloje mokosi 3 ir daugiau vaikų iš tos pačios šeimos. Mėnuo 15,00 Mažesnis mokestis už ugdymą taikomas pateikus prašymą ir vaikų asmens dokumentų kopijas.
1.2. Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa (AMU) Mėnuo 18,00
 1.2.1 Kai mokykloje mokosi 3 ir daugiau vaikų iš tos pačios šeimos. Mėnuo 9,00 Mažesnis mokestis už ugdymą taikomas pateikus prašymą ir vaikų asmens dokumentų kopijas.
1.3. Tęstinio muzikinio ugdymo programa (TMU) Mėnuo 30,00
 

 

1.3.1. Socialinę paramą gaunantys mokiniai.

 

 

Mėnuo 12,00 Lengvatinis mokestis taikomas pateikus prašymą ir pažymą iš Socialinės paramos centro.
1.3.2. Kai mokykloje mokosi 3 ir daugiau vaikų iš tos pačios šeimos. Mėnuo 15,00 Mažesnis mokestis už ugdymą taikomas pateikus prašymą ir vaikų asmens dokumentų kopijas.

 

Prašymas dėl mokesčio sumažinimo (ne visi vaikai mokosi Liepaitėse)

Prašymas dėl mokesčio sumažinimo (visi vaikai mokosi Liepaitėse)

Prašymas dėl lengvatinio mokesčio (su soc. parama)

Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio (su soc. pašalpa)