Mokestis

Mokėjimas už ugdymą bus vykdomas pagal BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ tėvams pateiktus kvitus su mokėjimo rekvizitais.

Mokesčio už ugdymą dydis: 25 Eur/mėn.; Ankstyvojo muzikinio ugdymo progr. (5–6 metų mokiniams) 15 Eur/mėn. pagal 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašą SPAUSTI ČIA