Mokestis

Mokėjimas už ugdymą vykdomas pagal BĮ „Skaitlis“ tėvams pateiktus kvitus su mokėjimo rekvizitais. Už mokslo metų pirmąjį pusmetį reikia sumokėti ne vėliau kaip iki spalio 31 d.; už antrąjį pusmetį – ne vėliau kaip iki kovo 31 d.

Mokesčio už ugdymą dydis: 25 Eur/mėn.; Ankstyvojo muzikinio ugdymo progr. (5–6 metų mokiniams) 15 Eur/mėn. pagal 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašą SPAUSTI ČIA

Prašymas dėl mokesčio sumažinimo (sesė-brolis mokosi ne Liepaitėse)

Prašymas dėl mokesčio sumažinimo (visi vaikai mokosi Liepaitėse)

Prašymas dėl lengvatinio mokesčio (su soc. parama)

Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio (su soc. pašalpa)