Mokestis

Mokėjimas už ugdymą vykdomas pagal BĮ „Skaitlis“ tėvams pateiktus kvitus su mokėjimo rekvizitais. Už mokslo metų pirmąjį pusmetį reikia sumokėti ne vėliau kaip iki spalio 31 d.; už antrąjį pusmetį – ne vėliau kaip iki kovo 31 d.
Mokesčio už ugdymą dydis: 25 Eur/mėn.; Ankstyvojo muzikinio ugdymo progr. (5–6 metų mokiniams) 15 Eur/mėn. pagal 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašą
SPAUSTI ČIA

Prašymas dėl mokesčio sumažinimo (ne visi vaikai mokosi Liepaitėse)

Prašymas dėl mokesčio sumažinimo (visi vaikai mokosi Liepaitėse)

Prašymas dėl lengvatinio mokesčio (su soc. parama)

Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio (su soc. pašalpa)