Istorija

1964 metais Vilniuje Petras Vailionis ir Liucija Palinauskaitė įkūrė Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų mergaičių chorą „Liepaitės“.

Savo menine – koncertine raiška, organizacine struktūra, metodinėmis idėjomis, repertuaro formavimo politika „Liepaitės“ labai greitai tapo vienu iš vaikų chorų judėjimo etalonų.

P. Vailionio pastangomis 1992 m. Respublikinių profsąjungos kultūros rūmų mergaičių ir merginų choro studija perorganizuojama į Vilniaus chorinio dainavimo mokyklą „Liepaitės“.

Darbas buvo organizuojamas studijiniu principu: be dainavimo chore, mergaitės dar mokėsi groti pasirinktu muzikos instrumentu, įgijo elementarių muzikos teorijos žinių, reikalingų solfedžiavimo įgūdžių lavinimui. Į choro repertuarą įtraukiami vertingiausi įvairių epochų ir žanrų choriniai kūriniai: G.B.Pergolesi „Stabat Mater“, St.Moniuškos Mišios e-moll, O.Messiano „Trys mažosios Dieviškosios būties liturgijos“, A.Vivaldi „Gloria“, Cl.Monteverdi „Magnificat“, H.Šiuco „Magnificat“, J.Juzeliūno penktoji simfonija „Lygumų giesmės“, R.Racevičiaus oratorija „Septynios Ilgių giesmės apie gyvybės medį“ ir kiti choriniai kūriniai nuo grigališkojo choralo iki šiuolaikinių opusų.

„Liepaitės“ sėkmingai gastroliavo užsienyje – tuometinėje TSRS, Čekoslovakijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Vengrijoje. Pelnė Dainų šventės laureato vardą, prizines vietas tarptautiniuose konkursuose: 1975 m. sidabro medalį Celjė (Slovėnijoje), 1980 m. Komlo (Vengrijoje), 1989 m. II vietą G.Dmitrovo konkurse Varnoje (Bulgarijoje), 1990 m., 1994 m. I ir II vietas Karditsoje (Graikijoje).