Atostogos

 

VILNIAUS CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLOS „LIEPAITĖS“

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2022–2023 MOKSLO METAIS

Mokslo metų pradžia 2022 m. rugsėjo 1 dieną, pabaiga 2023 m. gegužės 31 dieną.

Mokslo metų trukmė 40 savaičių. Ugdymas organizuojamas pusmečiais:

Pirmasis pusmetis Antrasis pusmetis
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
2022-09-01 2022-12-31 2023-01-01 2023-05-31
 – –  Projektinė, kūrybinė, koncertinė veiklos
2023 m. birželio 1-12 d.

MOKINIŲ ATOSTOGŲ LAIKAS

Atostogos Atostogų pradžia Atostogų pabaiga Pamokos prasideda
Rudens 2022-10-31 2022-11-05 2022-11-07
Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-07 2023-01-09
Žiemos (papildomos) 2023-02-13 2023-02-18 2023-02-20
Pavasario (Velykų) 2023-04-11 2023-04-15 2023-04-17
Vasaros 2023-06- 2023-08-31 2023-09-01