Atostogos

 

VILNIAUS CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLOS „LIEPAITĖS“

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2023–2024 MOKSLO METAIS

Mokslo metų pradžia 2023 m. rugsėjo 1 dieną, pabaiga 2024 m. gegužės 31 dieną.

Ugdymas organizuojamas pusmečiais:

Pirmasis pusmetis Antrasis pusmetis
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
2023-09-01 2023-12-31 2024-01-01 2024-05-31
 – –  Projektinė, kūrybinė, koncertinė veiklos
2024 m. birželio 1-12 d.

MOKINIŲ ATOSTOGŲ LAIKAS

Atostogos Atostogų pradžia Atostogų pabaiga Pamokos prasideda
Rudens 2023-10-30 2023-11-04 2023-11-06
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-06 2024-01-08
Žiemos (papildomos) 2024-02-19 2024-02-24 2024-02-26
Pavasario (Velykų) 2024-04-02 2024-04-06 2024-04-08
Vasaros 2024-06- 2024-08-31 2024-09-01