Teisinė informacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013-2022 METU STRATEGIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (Suvestinė redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR
ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (Suvestinė redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR
ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (Suvestinė redakcija)

REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠAS

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KONCEPCIJA

NVŠ higienos normos

Geros mokyklos koncepcija