Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos nuostatai

Mokyklos taryba

Mokytojų atstovai:

Elvyra Vadoklienė – pirmininkė

Ieva Miškinienė – sekretorė

Eglė Kasteckaitė

Tėvų atstovai:

Inga Pakalniškytė

Aistė Valiaugaitė-Matukienė

Ieva Žilionienė

Vietos bendruomenės atstovė

Aušra Amilevičienė

Mokinių atstovai:

Guoda Biliūtė

Gustė Latvytė

Julija Sotirovič