Mokytojų metodinės grupės

Choro mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Jurgita Dirgėlaitė-Kutavičienė,

Fortepijono mokytojų ir koncertmeisterių metodinė grupė – pirmininkė Sigita Dūdėnienė,

Instrumento mokytojų metodinė grupė – pirmininkėJūratė Staškienė,

Balso lavinimo mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Gintarė Skerytė.