Mokytojų metodinės grupės

MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS
Choro mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Jolita Vaitkevičienė
V. Bakys, J. Dirgėlaitė Kutavičienė, E. Jaraminienė, J. Kuliūnienė, D. Mickevičiūtė, K. Ramonė, A. Steponavičiūtė Zupkauskienė, E. Storpirštienė, N. Timofejeva,

Fortepijono mokytojų ir koncertmeisterių metodinė grupė – pirmininkė Sigita Dūdėnienė
J. Armonas, M. Bereščanskaja, J. Budrevičiūtė, N. Celešienė, J. Danienė, V. Grušnius, P. Jaraminas, J. Kaminskienė, E. Kasteckaitė, J. Klovaitė, A. Kolpakovaitė, D. Navikaitė-Lukoševičienė, E. Perkumaitė-Vikšraitienė, L. Taločkienė, J. Tumasonienė, A. Zavistanavičiūtė

Instrumento mokytojų metodinė grupė – pirmininkėJūratė Staškienė
B. Bagdonienė, E. Bučniūtė, L. Liaudanskaitė, Ch. Ruebens, E. Vadoklienė, D. Murašov

Balso lavinimo mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Gintarė Skerytė
I.Miškinienė, V. Taurinskaitė-Rukšienė