Duomenu apsauga

PRANEŠIMAS MOKSLO METŲ ATIDARYMO ŠVENTĖS DALYVIAMS APIE JŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ UŽTIKRINANT SAUGUMĄ RENGINYJE NUO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) IR REGISTRACIJOS Į RENGINĮ TIKSLU

PRANEŠIMAS MOKYKLOS MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS (KITIEMS ATSTOVAMS PAGAL ĮSTATYMĄ) APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ REGISTRACIJOS Į MOKYKLOS ORGANIZUOJAMĄ MOKYKLOS BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĘ „GRAŽIAUSIAS SODAS“ TIKSLU

MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ) ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠAS

DUOMENŲ APSAUGOS APRAŠO PRIEDAS

Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas asmensduomenys@sdg.lt