Mažylių choras

Vadovė: Justina Kuliūnienė

Mokytoja metodininkė Diana Mickevičiūtė

Koncertmeisterė: Jurgita Danienė

Mažylių choras Kalėdiniame koncerte Kongresų rūmuose, 2017 m. (nuotr. T. Lukšys)

Ankstyvojo muzikinio ugdymo (AMU) grupes pradeda lankyti 5 metų amžiaus mergaitės ir berniukai. 6 metų mokiniai tęsia ugdymą Mažylių chore pagal priešmokyklinio muzikinio ugdymo programą.

Ankstyvasis muzikinis ugdymas Vilniaus chorinio dainavimo mokykloje „Liepaitės“ turi ilgametes tradicijas. AMU choras suburtas buvusios liepaitės, mokytojos ekspertės Henrikos Šečkuvienės 1996m. Vėliau „Liepaičių“ ankstyvojo muzikinio ugdymo patirtis buvo apibendrinta disertacijoje „Priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinių gebėjimų ugdymas muzikos mokykloje“, kurią doc. Henrika Šečkuvienė apgynė Vilniaus edukologijos universitete.

Muzikos pradmenų pamokėlės yra populiarios ir vaikų mielai lankomos. Per įvairias muzikavimo rūšis atskleidžiami ir lavinami individualūs vaiko muzikiniai gebėjimai, skatinama muzikinė meninė saviraiška. Dr. doc. Henrikos Šečkuvienės patirtį kūrybingai tęsia choro vadovė Justina Kuliūnienė bei mokytoja Diana Mickevičiūtė.

Mažylių choras dalyvauja pagrindiniuose mokyklos koncertuose, mokytojų atvirose pamokose, seminaruose.