Atestacijos komisija

Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

  1. Edita Jaraminienė – Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ direktorė (komisijos pirmininkė);
  2. Aušra Amilevičienė – Mokyklos tarybos narė, deleguota Mokyklos tarybos;
  3. Jolita Vaitkevičienė – choro, solfedžio mokytoja ekspertė, deleguota Mokytojų tarybos;
  4. Sigita Dūdėnienė – fortepijono mokytoja ekspertė, vyresnioji koncertmeisterė, deleguota Mokytojų tarybos (sekretorė);
  5. Gintarė Skerytė – balso lavinimo mokytoja ekspertė, deleguota Darbo tarybos;
  6. Marius Labanauskas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, steigėjo deleguotas atstovas.