Atestacijos komisija

Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

Edita Jaraminienė – Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ direktorė (komisijos pirmininkė);

Eglė Kasteckaitė – fortepijono mokytoja metodininkė, koncertmeisterė metodininkė, deleguota Mokyklos tarybos (sekretorė);

Jolita Vaitkevičienė – choro, solfedžio mokytoja ekspertė, deleguota Mokytojų tarybos;

Sigita Dūdėnienė – fortepijono mokytoja metodininkė, vyresnioji koncertmeisterė, deleguota Mokytojų tarybos;

Gintarė Skerytė – balso lavinimo mokytoja ekspertė, deleguota Darbo tarybos;

Marius Labanauskas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, steigėjo deleguotas atstovas.