Atkurtai laisvei – 30

Pati laisvė dar nereiškia gerovės ir patogumų visiems, bet ji yra brangesnė ir už duonos kąsnį.

                                                                                       L. Donskis