Emocinio imitavimo metodas

2022 m. spalio 25 d. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ pedagogai susitiks su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos katedros docente dr. Lolita Jolanta Piličiauskaite, metodinio leidinio „Emocinio imitavimo metodas: muzikinio ugdymo, kūrybiškumo ir bendražmogiškų vertybių dialogas“ autore. Afiša.

Lektorės ilgametė darbo patirtis rodo, kad Emocinio imitavimo metodas gali deramai išplėtoti muzikos mokytojo profesinę kompetenciją, leidžiančią harmonizuoti ugdytinių dvasinį pasaulį, mąstymą, vidinius išgyvenimus, vienodą dėmesį teikiant tiek į jau minėtus pažintinius ir psichomotorinius lavinamuosius ugdymo tikslus, tiek į emocinius ir dorinius, atsakingus už teigiamas menines, estetines emocijas, bei kūrybiškumą. Todėl labai svarbu tobulinti mokytojo profesinės kompetencijos segmentus: aiškintis muzikos kūrinio interpretacijos teorines ir metodines prielaidas, žinoti inovatyvius metodus, kurie sudaro sąlygas muzikos pažinimo procesą paversti kūrybinga, mokinio išraiškingumą, artistiškumą skatinančia bei pačią muzikos pamoką aktualizuojančia veikla. Plačiau