Su Mokslo ir žinių diena!

Mieli mokytojai, mokiniai, tėveliai, būkite žingeidūs, aktyvūs ir veiklūs.

Visiems linkime sėkmingų ir įkvepiančių 2023–2024 mokslo metų!

Vilniaus miesto savivaldybės Mero sveikinimas