Su Tarptautine muzikos diena!

Su PASAULINE MUZIKOS DIENA visus, visus, visus!!!
Ir tuos, kurie atlieka muziką, ir tuos, kurie ją kuria, ir tuos – kurie ją klauso.
O didžiausia šventė tiems, kurie moko muzikos – be jų neapsieitų nei atlikėjai, nei kūrėjai, nei klausytojai!!!
                                                                                                                                                       Mokyklos administracija